Obecné lesy, s.r.o., Stará Myjava
  Osvedčenie o certifikácií PEFC
  Systém obhospodarovania Pro Silva
  1084 ha lesných pozemkov
  Dreviny buk lesný, smrek obyčajný,
  smrekovec opadavý a dub zimný
  Stredisko drevárskej výroby
  Porez guľatiny a výroba polienok  
   Náučné chodníky
   Lesná pedagogika pre deti MŠ a ZŠ

Lesná pedagogika